Seskupování látek do skupin a analogický přístup

1. Zjistěte, zda se vás povolování týká
Ověřte, zda je vaše látka uvedena na seznamu látek podléhajících povolení a zda se na vaše použití nevztahují výjimky.

2. Připravte strategii podání žádosti
Komunikujte se svým dodavatelským řetězcem a vypracujte strategii nejlepšího postupu.

3. Začněte připravovat svou žádost
Zjistěte, co je třeba začlenit do vaší žádosti, a začněte připravovat nezbytné zprávy.

4. Uvědomte agenturu ECHA a požádejte o informační schůzku formou telekonference
Dejte agentuře ECHA vědět v předstihu o svém záměru předložit žádost a požádejte o informační schůzku formou telekonference, na které budete moci položit otázky k procesu podávání žádosti.

5. Dokončete žádost
Vypracujte konečnou verzi zpráv a připravte vše, co je třeba k podání žádosti.

6. Podejte žádost
Podejte svou žádost v jedné ze lhůt pro předložení žádosti.

7. Zapojte se do přípravy stanovisek
Sledujte zpracování své žádosti od veřejné konzultace po vypracování stanovisek výborů.

8. Splňte své povinnosti vyplývající z příslušného rozhodnutí Evropské komise
Ujistěte se, že splňujete veškeré povinnosti vyplývající z rozhodnutí Komise, například podmínky provádění, nebo pokud jste následný uživatel, zaslání oznámení agentuře ECHA o vašem použití dané látky.

9. Pokud stále musíte danou látku používat, předložte zprávu o přezkumu
Pokud musíte používat danou látku po uplynutí lhůty pro přezkum, musíte předložit zprávu o přezkumu nejméně osmnáct měsíců před uplynutím této lhůty.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)