Контакти

Адрес за посещения:

Telakkakatu 6
00150 Helsinki
Финландия

Процедурните документи могат да се депозират в приемната на ECHA. На плика или придружителното писмо посочете „Registry of the Board of Appeal".

Работно време

Пощенски адрес:

European Chemicals Agency
Registry of the Board of Appeal
P.O. Box 400
FI-00121 Helsinki
Finland

Телефакс:

+358-9-68 61 89 30

Eлектронна поща:

appeal@echa.europa.eu

 

 

Формуляр за запитване

  • За запитвания от общ характер или въпроси относно процедурите по обжалване, използвайте приложения формуляр за връзка с АС:
    Формуляр за връзка с АС

 

Такса за обжалване :

Таксата за обжалване се заплаща по следната банкова сметка на Агенцията:

Банка: ING Belgium, Avenue Marnix 24, 1000 Brussels, Belgium
IBAN код: BE40 3631 8789 1363
BIC/SWIFT код: BBRUBEBB

Имайте предвид изменените такси за обжалване, приложими за регламента REACH (вж. Регламент (ЕС) 2015/864).

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)