Апелативен съвет

Апелативният съвет отговаря за вземането на решения по жалби, подадени срещу определени решения на Агенцията, взети съгласно регламента REACH и Регламента за биоцидите.

Въпреки че Апелативният съвет е част от Агенцията, той взема решенията си независимо.

Още

Апелативният съвет се състои от председател и двама членове.

Още

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)