Процедура по обжалване

Някои решения на ECHA, които са изброени в член 91 от Регламента REACH и член 77 от Регламента за биоцидите, могат да се обжалват пред Апелативния съвет на ECHA.

Приложимите правила за производствата по обжалване са описани в процедурния правилник.

Освен това, за улесняване на страните да действат в съответствие с правните изисквания и да изготвят жалбите си по най-ефективния начин, Апелативният съвет прие Практически насоки.

Поради същата причина Апелативният съвет също така публикува специални формуляри и спомагателен контролен списък. Използването на формулярите не е задължително, но силно се препоръчва.

Формуляри за подготвяне на документация за обжалване

N.B.: From 1 July 2019, the bank account details for appeal fee payments have changed. See contact page for more information. The Practice Directions will be amended in due course.

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)