Процедура по обжалване

Някои решения на ECHA, които са изброени в член 91 от Регламента REACH и член 77 от Регламента за биоцидите, могат да се обжалват пред Апелативния съвет на ECHA.

Приложимите правила за производствата по обжалване са описани в процедурния правилник.

Освен това, за улесняване на страните да действат в съответствие с правните изисквания и да изготвят жалбите си по най-ефективния начин, Апелативният съвет прие Практически насоки.

Поради същата причина Апелативният съвет също така публикува специални формуляри и спомагателен контролен списък. Използването на формулярите не е задължително, но силно се препоръчва.

Формуляри за подготвяне на документация за обжалване

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)