Изслушвания

Страните по обжалването имат правото да направят устна презентация по време на процедурата. Вследствие, Апелативният съвет провежда изслушване, ако счете това за необходимо или ако жалбоподателят или ECHA внесат искане за такова. Страните могат да внесат искане в срок от две седмици, след като са били уведомени от регистъра на Апелативния съвет за приключването на писмената част от производството.

Изслушванията се провеждат в Хелзинки в седалището на ECHA.

По правило, изслушването се провежда публично, освен ако Апелативният съвет не е решил друго по сериозни съображения (напр. разглеждане на поверителна информация).

Ако желаете да присъствате на едно от изброените по-долу изслушвания, направете справка в Указанията за гражданите, които желаят да присъстват на публични изслушвания пред Апелативния съвет, където се съдържа информация относно внасянето на искане за присъствие.

 

Предстоящи изслушвания

Announcement
A-006-2018
Emerald Kalama Chemical B.V.
Ineos Chloro Toluenes Belgium NV
Lanxess Deutschland GmbH
25/09/2019 09:30 AM View Announcement
A-007-2018
Sumitomo Chemical (UK) plc
Sumitomo Chemical Company Ltd
09/10/2019 09:30 AM View Announcement
Показване на2 резултати.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)