Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.
  • Numeriska identitetsbeteckningar: Varje post i kandidatförteckningen omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ett ämne. CAS-numret som visas i en post är typiskt för den vattenfria formen. Hydratiserade former av ämnet som identifieras av andra CAS-nummer omfattas också av posten.
  • Andra numeriska identitetsbeteckningar: Poster med tecknet ”-” i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatförteckningen. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen ”Detaljer” vid den valda posten.
Filter the list
Datum för införande:

The List does not contain any Substances.
Beslut IUCLID-datauppsättning  
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
229-851-8
6786-83-0
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium, silicon and zirconium are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm). c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight
show/hide
Refractories, fibers, aluminosilicate EG-nr : - | CAS-nr : 142844-00-6
-
-
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
246-677-8
25155-23-1
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) EG-nr : - | CAS-nr : 3050-88-2
tris(nonylphenyl) phosphite EG-nr : 247-759-6 | CAS-nr : 26523-78-4
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) EG-nr : - | CAS-nr : 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite EG-nr : - | CAS-nr : 106599-06-8
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
204-118-5
115-96-8
13/01/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-252-2
12141-20-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
222-979-5
3687-31-8
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-290-6
1319-46-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
427-700-2
15606-95-8
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
206-203-2
307-55-1
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
201-167-4
79-01-6
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
235-380-9
12202-17-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-075-4
78-00-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-541-3
12267-73-1
18/06/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
263-467-1
62229-08-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-142-6
7789-06-2
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-556-4
7632-04-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Perboric acid, sodium salt EG-nr : 234-390-0 | CAS-nr : 11138-47-9
Sodium perborate EG-nr : 239-172-9 | CAS-nr : 15120-21-5
Perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt, trihydrate EG-nr : 603-902-8 | CAS-nr : 13517-20-9
-
-
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
N/A
N/A
Details
234-190-3
10588-01-9, 7789-12-0
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-889-5
7775-11-3
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-363-3
11120-22-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with lead (Pb) content above the applicable generic concentration limit for ’toxicity for reproduction’ Repr. 1A (CLP) or category 1 (DSD),the substance is a member of the group entry of lead compounds, with index number 082-001-00-6 in Regulation (EC) No 1272/2008
272-271-5
68784-75-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
-
-
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
232-382-1
8012-00-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-927-3
129-00-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-329-8
11103-86-9
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-906-6
7778-50-9
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-140-5
7789-00-6
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
-
266-028-2
65996-93-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-004-7
77-09-8
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
show/hide
4-isododecylphenol EG-nr : - | CAS-nr : 27459-10-5
Phenol, tetrapropylene- EG-nr : - | CAS-nr : 57427-55-1
Phenol, 4-dodecyl, branched EG-nr : - | CAS-nr : 210555-94-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives EG-nr : - | CAS-nr : 74499-35-7
Phenol, 4-isododecyl- EG-nr : - | CAS-nr : 27147-75-7
Phenol, dodecyl-, branched EG-nr : 310-154-3 | CAS-nr : 121158-58-5
799-972-3
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Perfluorononan-1-oic-acid EG-nr : 206-801-3 | CAS-nr : 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid EG-nr : - | CAS-nr : -, 21049-39-8
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid EG-nr : - | CAS-nr : -, 4149-60-4
-
-
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
PFHxS
show/hide
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate EG-nr : 269-511-6 | CAS-nr : 68259-08-5
potassium perfluorohexane-1-sulphonate EG-nr : 223-393-2 | CAS-nr : 3871-99-6
perfluorohexane-1-sulphonic acid EG-nr : 206-587-1 | CAS-nr : 355-46-4
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate EG-nr : 444-440-5 | CAS-nr : 220689-12-3
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate EG-nr : 452-310-4 | CAS-nr : 220133-51-7
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate EG-nr : 478-340-8 | CAS-nr : 144317-44-2
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid EG-nr : 206-793-1 | CAS-nr : 375-73-5
magnesium perfluorobutanesulfonate EG-nr : - | CAS-nr : 507453-86-3
lithium perfluorobutanesulfonate EG-nr : - | CAS-nr : 131651-65-5
morpholinium perfluorobutanesulfonate EG-nr : - | CAS-nr : 503155-89-3
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EG-nr : 269-513-7 | CAS-nr : 68259-10-9
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EG-nr : 249-616-3 | CAS-nr : 29420-49-3
-
-
16/01/2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
256-418-0
49663-84-5
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
235-067-7
12065-90-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-397-9
335-67-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
276-745-2
72629-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) EG-nr : - | CAS-nr : 14890-53-0
Boric acid (H3BO3), disodium salt EG-nr : - | CAS-nr : 22454-04-2
Boric acid, sodium salt EG-nr : 215-604-1 | CAS-nr : 1333-73-9
Orthoboric acid, sodium salt EG-nr : 237-560-2 | CAS-nr : 13840-56-7
Trisodium orthoborate EG-nr : 238-253-6 | CAS-nr : 14312-40-4
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate EG-nr : - | CAS-nr : 25747-83-5
799-969-7
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-235-6
1314-41-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
202-429-0
95-53-4
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-591-2
97-56-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
show/hide
Nonadecafluorodecanoic acid EG-nr : 206-400-3 | CAS-nr : 335-76-2
sodium nonadecafluorodecanoate EG-nr : - | CAS-nr : 3830-45-3
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt EG-nr : - | CAS-nr : 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate EG-nr : 221-470-5 | CAS-nr : 3108-42-7
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
202-716-0
98-95-3
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
933-378-9
776297-69-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.