Kommunikatörernas nätverk

Nätverket sammanför informatörer från Echa och de ackrediterade intresseorganisationerna för att de ska kunna delge varandra sina planer och diskutera synergier inom informationsverksamhet.  

Syftet med nätverket är att

1. utbyta god praxis för att förbättra informationen,

2. hjälpa varandra när det gäller att nå ut och sprida nyheter av ömsesidigt intresse,

3. sammanföra sakkunskapen hos nätverkets medlemmar i gemensamma informationsprojekt.

Ackrediterade intresseorganisationer inbjuds att delta i nätverkets arbete så fort de har utsett en informatörskontakt för organisationen. Detta kan göras antingen vid ansökan om att bli en ackrediterad intressent eller genom en spontan uppdatering av kontaktinformationen via uppdateringsformuläret.

ASO Communicators' Networks meetings

 

Date Minutes
19/10/2017 [PDF]  [EN]
20/10/2016 [PDF]  [EN]
08/10/2015 [PDF]  [EN]
08/05/2015 [PDF]  [EN]
10/10/2014 [PDF]  [EN]
24/03/2014 [PDF]  [EN]
28/11/2013 [PDF]  [EN]
23/09/2013 [PDF]  [EN]
13/05/2013 [PDF]  [EN]

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)