Sieť komunikátorov

Táto sieť zlučuje komunikátorov z agentúry ECHA a akreditované zúčastnené strany, aby spoločne využívali plány a zosúlaďovali diskusiu v rámci komunikačných činností.  

Ciele tejto siete sú:

1. spoločné využívanie osvedčených postupov na zlepšenie komunikácie;

2. vzájomná pomoc pri získavaní a odovzdávaní noviniek vzájomného záujmu;

3. zlúčenie odborných znalostí členov siete v spoločných komunikačných projektoch.

Akreditované zúčastnené strany budú vyzvané, aby sa zapojili do práce tejto siete, ak vymenujú kontaktnú osobu pre komunikáciu za svoju organizáciu. Môže sa to uskutočniť buď na základe žiadosti o funkciu akreditovanej zúčastnenej strany alebo oznámením cez formulár aktualizácie kontaktných informácií.

ASO Communicators' Networks meetings

 

Date Minutes
19/10/2017 [PDF]  [EN]
20/10/2016 [PDF]  [EN]
08/10/2015 [PDF]  [EN]
08/05/2015 [PDF]  [EN]
10/10/2014 [PDF]  [EN]
24/03/2014 [PDF]  [EN]
28/11/2013 [PDF]  [EN]
23/09/2013 [PDF]  [EN]
13/05/2013 [PDF]  [EN]

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)