Členské štáty a príslušné orgány

Spolupráca s členskými štátmi

Agentúra ECHA úzko spolupracuje s členskými štátmi Európskej únie a krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom.

Zástupcovia členských štátov sú členmi riadiacej rady agentúry ECHA, jej výborov, fóra a niekoľkých sietí. Krajiny EHP sa zúčastňujú na činnosti týchto orgánov a sietí bez hlasovacieho práva. Príslušné orgány členských štátov spolupracujú s agentúrou v rôznych oblastiach jej činnosti.

Príslušné orgány členských štátov

Príslušné orgány určené na základe rôznych nariadení EÚ, platných pre agentúru ECHA sú partneri z členských štátov, ktorí spolupracujú s agentúrou ECHA. Mnohé z nich sú ministerstvá alebo agentúry pôsobiace v oblasti životného prostredia. Niektoré krajiny takisto vymenovali za zodpovedné organizácie, ktoré sa zaoberajú otázkami z oblasti financií, zdravia alebo práce.

Agentúra ECHA úzko spolupracuje s príslušnými orgánmi v rámci mnohých z jej postupov, pri výmene informácií, poskytovaní podpory a odbornej prípravy členským štátom.

Kontakt agentúry ECHA pre otázky členských štátov: msca(at)echa.europa.eu.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2