Practică multilingvă

ECHA publică majoritatea conţinutului său web şi a documentelor sale publice (precum ghiduri, ghiduri practice, fişe informative,  manuale informatice, broşuri şi anumite, precum şi deciziile cu aplicabilitate generală în toate limbile oficiale ale UE. Nu sunt traduse articolele de actualităţi, conţinutul web actualizat frecvent şi informaţiile din baze de date sau ghidurile ştiinţifice de reglementare cu caracter complex.

Traducerile sunt disponibile pe acest site prin schimbarea limbii implicite în meniul derulant aflat în colţul din dreapta sus al fiecărei pagini. Biblioteca de documente oferă şi ea acces facil la documentele traduse, care pot fi sortate după tipul sau categoria documentului.

Documentele şi paginile web ale ECHA sunt traduse de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, cu sediul la Luxemburg, care oferă servicii de traducere pentru toate agenţiile UE.

Deciziile individuale ale ECHA şi alte comunicări în legătură cu informaţiile furnizate în sau împreună cu dosarele de înregistrare sunt publicate în limba dosarului, în conformitate cu Regulamentul privind regimul lingvistic (Regulamentul nr. 1 din 1958, astfel cum a fost modificat ulterior). În mod excepţional şi atunci când resursele permit acest lucru, ECHA poate furniza la cerere traduceri neoficiale ale acestor comunicări.

Limbile oficiale ale UE sunt: bulgară, croată, cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză.