Practică multilingvă

ECHA publică cea mai mare parte a conținutului său web și numeroase documente publice (de exemplu, orientări, ghiduri practice, fișe de informare, pliante de informare, precum și decizii cu aplicabilitate generală) în toate limbile oficiale ale UE. Agenția nu traduce comunicate de presă, articole de presă, conținut actualizat frecvent de pe internet și platformele de comunicare socială, nici informații din baze de date sau din documente de orientare științifică complexe în materie de reglementare.

De asemenea, când este cazul, ECHA organizează consultări pentru a obține feedback din partea părților interesate și pentru a culege informații științifice pentru procesele de reglementare. Pentru consultări care vizează un anumit grup de părți interesate, ECHA desfășoară consultarea într-una sau în mai multe limbi care ar trebui să permită părților interesate respective să furnizeze contribuțiile și informațiile solicitate. În ceea ce privește consultările destinate unui public larg, ECHA publică în toate limbile oficiale ale UE i) o alertă de presă prin care informează publicul cu privire la începerea consultării și ii) un rezumat al fiecărei astfel de consultări (care prezintă contextul, obiectivele și informațiile solicitate).

Răspunsurile la ambele tipuri de consultări pot fi furnizate în orice limbă oficială a UE.

Traducerile pot fi accesate pe acest site, modificând limba implicită în meniul derulant din colțul din dreapta sus al fiecărei pagini. Biblioteca de documente oferă, de asemenea, un acces facil la documentele traduse, care pot fi sortate după tip sau categorie.

Documentele și paginile web ale ECHA sunt traduse de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, cu sediul la Luxemburg și care oferă servicii de traducere tuturor agențiilor UE.

Deciziile individuale ale ECHA și alte solicitări cu privire la informațiile furnizate în dosarele de înregistrare sau împreună cu acestea sunt emise în limba utilizată în dosarul respectiv, în conformitate cu Regulamentul lingvistic [Regulamentul nr. 1 din 1958, cu modificările ulterioare]. În mod excepțional și în cazul în care resursele sale permit acest lucru, ECHA poate furniza, la cerere, traduceri de curtoazie ale acestor comunicări.

Limbile oficiale ale UE sunt: bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză.