Cauzele în care ECHA este pârâtă sau intervenientă

Cauzele în care ECHA este pârâtă sau intervenientă

Cauzele în care ECHA este pârâtă sau intervenientă

Acest tabel conține toate cauzele închise pentru care instanța a adoptat o hotărâre și în care ECHA a fost parte. Părțile interesate pot consulta cu ușurință deciziile care pot fi relevante pentru acestea și care se încadrează în sfera activităților principale ale ECHA (REACH, CLP, printre altele). Pentru unele dintre cauze, poate să existe un recurs pendinte sau o retrimitere, de asemenea menționate în tabel. Tabelul nu cuprinde cauze care au ca obiect personalul sau achizițiile.

Cauzele închise de instanță sunt clasificate în opt categorii:

  1. REACH Lista substanțelor candidate: cauze referitoare la identificarea unei substanțe ca prezentând motive de îngrijorare deosebită;
  2. Înregistrare REACH: cauze cu privire la obligația de transmitere în comun a datelor;
  3. REACH Autorizare: cauze referitoare la includerea unei substanțe pe lista de autorizare (anexa XIV) și cererile de autorizare;
  4. REACH Evaluare: cauze în care ECHA a solicitat informații din partea unui solicitant al înregistrării în cadrul procedurii de evaluare (articolele 40, 41 sau 46 din REACH);
  5. CLH: cauze privind armonizarea clasificării unei substanțe;
  6. Biocide: cauze referitoare la biocide;
  7. ATD: cauze legate de solicitările de acces la documente;
  8. Mărimea întreprinderii: cauze legate de verificarea mărimii întreprinderii și taxele aferente. 

 

Case number Parties Keywords Main Legal Provisions Procedurally linked cases Date of the ruling

T-226/18

Silicones Council and Others v European Commission REACH – Updating of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 concerning restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles – Restrictions concerning octamethylcyclotetrasiloxane (D4) and decamethylcyclopentasiloxane (D5) – Manifest error of assessment – Annex XIII to Regulation No 1907/2006 – Weight-of-evidence determination – Article 68 of Regulation No 1907/2006 – Unacceptable risk – Proportionality – Essential procedural requirements

Article 68 of the REACH Regulation (No 1907/2006)
Sections 1.1.2 and 1.2.2 of Annex XIII to the REACH Regulation (No 1907/2006)
Annex XVII To the REACH Regulation (No 1907/2006)

C-558/21 P

30/06/2021

T-187/21

Firearms United Network Association v Commission REACH - Regulation (EU) 2021/57 - Updating of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 - Restriction on lead - Use of lead shot for hunting in or around wetlands - Manifest error of assessment - Proportionality - Legal certainty - Presumption of innocence

Articles 16, 17(1), 21(1), 45(2) 48(1), 52(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union; Articles 2, 3(2), 3(3), 5(2), 5(3), 5(4) of TEU; Annex XVII & Annex XV of the REACH Regulation (No 1907/2006)

C-105/23 P, T-187/21 RII
COM Reg 2021/57

21/12/2022