HelpNet

Reţeaua HelpNet este formată din ECHA şi birouri naţionale de asistenţă tehnică BPR, CLP şi REACH. Reţeaua a fost creată pentru a îmbunătăţi colaborarea privind aspecte de interes comun. Beneficiile acestei colaborări sunt obţinerea unei înţelegeri comune a cerinţelor juridice prevăzute de regulamentele BPR, CLP şi REACH şi furnizarea de recomandări consecvente şi armonizate către părţile interesate.

Unul dintre obiectivele constante ale HelpNet este reprezentat de întrebările frecvente convenite de comun acord. Acestea oferă informaţii mai detaliate despre ghidurile, procedurile şi metodele legate de regulamentele BPR, CLP şi REACH. Întrebările frecvente sunt publicate pe pagina „Asistenţă pentru Întrebări şi răspunsuri".

Obiectivul HelpNet

  • schimbul de informaţii privind punerea în aplicare a regulamentelor BPR, CLP şi REACH;
  • înţelegerea comună a cerinţelor juridice prevăzute de aceste regulamente;
  • recomandări consecvente şi armonizate făcute părţilor interesate de membrii săi;
  • consolidarea capacităţilor birourilor naţionale de asistenţă tehnică;
  • activităţi de comunicare şi de creştere a gradului de sensibilizare cu accent deosebit pe IMM-uri;
  • formare pentru birourile naţionale de asistenţă tehnică.

Funcţionarea HelpNet

Grupul director al HelpNet este organul de conducere al reţelei. Pe lângă birourile naţionale de asistenţă tehnică şi ECHA, din grupul de conducere mai fac parte Comisia Europeană şi observatori din ţări candidate şi/sau organizaţii de părţi interesate. Acesta se întruneşte cel puţin o dată pe an la sediul ECHA, iar activitatea sa este coordonată de secretariatul HelpNet.

HelpNet Metings 2020

Meeting Date Place Agenda Minutes
HelpNet 15 31/03 - 02/04/2020 Helsinki

Categories Display