Cooperare internaţională

Chiar dacă Uniunea Europeană poate afirma că deține cea mai ambițioasă legislație din lume în materie de produse chimice, nu este singura care urmărește reducerea riscurilor și utilizarea mai sigură a acestora. Autorităţile de reglementare pot învăţa multe unele de la altele şi pot colabora îndeaproape în vederea armonizării gestionării produselor chimice în diferite părţi ale lumii. ECHA împărtăşeşte din experienţa ei unui număr din ce în ce mai mare de autorităţi de reglementare din ţări care adoptă o legislaţie privind siguranţa produselor chimice similară Regulamentului REACH, Regulamentului CLP, Regulamentului privind produsele biocide şi Regulamentului PIC. Activităţile noastre contribuie la îmbunătăţirea calităţii datelor transmise, precum şi a clasificării şi etichetării, permiţând, astfel, producerea şi utilizarea sigură a produselor chimice şi oferind operatorilor din ţările terţe posibilitatea de a identifica şi de a aborda produsele chimice care prezintă motive de îngrijorare.

Activităţile internaţionale ale ECHA vizează următoarele cinci domenii:

  • activităţi legate de OCDE;
  • activităţi multilaterale privind securitatea chimică;
  • sprijinirea politicilor în materie de relaţii externe ale UE;
  • cooperarea cu agenţii de reglementare similare;
  • sensibilizarea unor ţări cheie din afara UE.

Interacțiunile ECHA cu lumea din afara UE

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)