Procesul de recrutare

Toate posturile vacante sunt publicate pe site-ul ECHA. Trebuie să trimiteţi cererea dumneavoastră completă până la termenul-limită.

O comisie de selecţie va analiza toate cererile valabile în raport cu criteriile definite în anunţul de post vacant. Această comisie va selecta candidaţii cei mai potriviţi în mod obiectiv, imparţial şi transparent şi îi va invita la un interviu.

Interviul şi testul scris

Următoarea etapă implică un interviu cu comisia de selecţie numită pentru fiecare procedură de selecţie. Comisia va evalua candidaţii în raport cu criteriile definite în anunţul de post vacant.

Interviul va avea loc în limba engleză, dar pot fi testate şi cunoştinţele de alte limbi. Vorbitorii nativi de limba engleză se pot aştepta la o testare a competenţelor pentru cea de-a doua limbă.

Pe lângă interviu, candidaţii vor fi supuşi unui test scris în limba engleză în domeniul de expertiză necesar pentru profilul în cauză.

Listele de rezervă

În urma interviurilor şi testelor scrise, comisa de selecţie va întocmi o listă de rezervă cu candidaţii cei mai potriviţi. ECHA poate recruta personal de pe lista de rezervă în orice moment în timpul perioadei de valabilitate a listelor, care în general este de doi ani, cu o posibilă prelungire de un an.

Trebuie să reţineţi că includerea pe lista de rezervă nu implică niciun drept la ocuparea unui loc de muncă.

Procedura de selecţie poate avea o durată de până la şase luni de la termenul-limită pentru primirea cererilor până la aprobarea listei de rezervă.

Candidaţii pot solicita o revizuire în termen de zece zile de la notificarea deciziei. Candidaţii pot, de asemenea, să depună o contestaţie, în termen de trei luni. La fel ca toţi cetăţenii UE, candidaţii pot, de asemenea, să înainteze o plângere Ombudsmanului European.

 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)