Ce oferim

Dacă vă alăturaţi echipei ECHA, veţi lucra cu un grup important de experţi dedicaţi punerii în aplicare a legislaţiei revoluţionare a UE în domeniul substanţelor chimice în beneficiul sănătăţii umane şi al mediului, precum şi în scopul inovării şi competitivităţii.

Condiţiile noastre contractuale şi de muncă se bazează pe Statutul funcţionarilor şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acestea oferă un pachet de remunerare competitiv, cu un sistem de indemnizaţii şi prestaţii.

  • Asigurare de boală şi de accident
  • Sistem de pensii şi şomaj
  • Alocaţie de locuinţă
  • Alocaţie pentru copiii aflaţi în întreţinere
  • Alocaţie pentru copiii de vârstă preşcolară
  • Rambursarea taxelor de şcolarizare
  • Indemnizaţie de expatriere şi detaşare în străinătate

Salarii

Salariile membrilor personalului depind de categoria şi gradul fiecărui post. Salariile lunare de bază sunt prezentate în tabelele de mai jos.

Agenţi temporari

Categorie

Grad

Salariu de bază în EUR

Treapta 1

Salariu de bază în EUR

Treapta 2

AD

 

12

10 324,20

10 758,04

AST

11

9 124,87

9 508,31

10

8 064,86

8 403,76

9

7 127,99

7 427,52

8

6 299,95

6 564,69

7

5 568,11

5 802,09

6

4 921,28

5 128,07

5

4 349,59

4 532,36

 

4

3 844,31

4 005,85

 

3

3 397,73

3 540,50

 

2

3 003,02

3 129,21

 

1

2 654,17

2 765,70

 

Agenţii contractuali

Grupa de funcţii

Gradul de recrutare

Salariul de bază în EUR

Ani de experienţă necesari pentru gradul respectiv

IV

16

4 555,99

Peste 20 de ani de experienţă profesională

14

3 558,90

Peste 7 ani de experienţă profesională

13

3 145,45

Cel mult 7 ani de experienţă profesională

III

9

2 780,03

Peste 7 ani de experienţă profesională

8

2 457,08

Cel mult 7 ani de experienţă profesională

II

5

2 171,49

Peste 7 ani de experienţă profesională

4

1 919,18

Cel mult 7 ani de experienţă profesională

I

1

1 847,76

-

 

Salariul de bază va face obiectul mai multor indemnizaţii, precum şi impozitului, deducerilor pentru securitate socială şi de altă natură prevăzute în statutul personalului. Salariul de bază este scutit de impozitul naţional.

Pentru a reflecta costul mai ridicat al vieţii din Helsinki comparativ cu cel din Bruxelles, salariul de bază este ponderat prin aplicarea unui coeficient bazat pe costul vieţii în Helsinki. Salariile de bază prezentate în tabelele de mai sus reprezintă sumele înainte de ajustare.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)