Personal

ECHA oferă în principal două tipuri de posturi: agenţi temporari şi agenţi contractuali.

Agenţii temporari

Posturile de agent temporar sunt clasificate în două grupe de funcţii conform naturii şi importanţei atribuţiilor implicate.

  • Grupa de funcţii de administrator (AD) include douăsprezece grade de la AD 5 la AD 16, corespunzătoare atribuţiilor tehnice, administrative, consultative, lingvistice şi ştiinţifice.
  • Grupa de funcţii de asistent (AST) include unsprezece grade de la AST 1 la AST 11, corespunzătoare atribuţiilor de execuţie, tehnice şi de secretariat.

În general, un contract de agent temporar are o durată de cinci ani cu posibilitatea de reînnoire pe perioadă determinată. La a doua reînnoire, contractul va fi încheiat pe perioadă nedeterminată.

Perioada de probă pentru agenţii temporari este de şase luni.

Agenţii contractuali

Posturile de agent contractual sunt clasificate în patru grupe de funcţii, conform atribuţiilor şi responsabilităţilor implicate.

  • Grupa de funcţii I corespunde atribuţiilor legate de serviciile administrative auxiliare.
  • Grupa de funcţii II corespunde atribuţiilor de secretariat şi de gestionare administrativă.
  • Grupa de funcţii III corespunde atribuţiilor de execuţie, de întocmire a documentelor şi de contabilitate.
  • Grupa de funcţii IV corespunde atribuţiilor administrative, consultative şi lingvistice.

Durata contractelor agenţilor contractuali este de maximum trei ani cu posibilitatea de reînnoire pe perioadă determinată. La a doua reînnoire, contractul va fi încheiat pe perioadă nedeterminată.

Pentru agenţii contractuali recrutaţi pe o perioadă mai mare de un an, perioada de probă este de nouă luni.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)