Criterii de eligibilitate

Candidatul trebuie:

  • Să fie resortisant al unui stat membru al Uniunii Europene sau resortisant al Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein)
  • Să poată comunica în limba engleză, aceasta fiind limba de lucru a ECHA
  • Să cunoască temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și să cunoască satisfăcător o altă limbă oficială a UE.
  • Să prezinte garanţiile morale adecvate pentru funcţia respectivă
  • Să se bucure de toate drepturile de cetăţean
  • Să fi îndeplinit orice obligaţii impuse de legislaţia privind serviciul militar
  • Să fie apt din punct de vedere fizic pentru îndeplinirea atribuţiilor

Calificări profesionale

Candidaţii trebuie să fi atins nivelul de studii şi experienţă profesională definit în anunţul privind postul vacant.

Vor fi acceptate doar calificările emise sau recunoscute ca echivalente de către autorităţile unui stat membru al UE sau autorităţile din SEE.

Experienţa profesională va fi luată în considerare de la data la care solicitantul a dobândit calificarea minimă pentru accesul la profilul în cauză.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)