Kontakt

Adres biura:

Annankatu 18
00120 Helsinki
Finlandia

Dokumenty procesowe można składać na recepcji ECHA. Na kopercie lub w liście przewodnim należy napisać: „Registry of the Board of Appeal".

Godziny urzędowania

Adres pocztowy:

European Chemicals Agency
Registry of the Board of Appeal
P.O. Box 400
FI-00121 Helsinki
Finland

Faks:

+358-9-68 61 89 30

E-mail:

appeal@echa.europa.eu

 

Formularz do pytań

W przypadku pytań ogólnych lub pytań dotyczących postępowania odwoławczego należy posłużyć się formularzem kontaktowym Rady Odwoławczej poniżej:

Opłata z tytułu odwołania:

Opłatę z tytułu odwołania należy przelać na następujący rachunek bankowy Agencji:

Bank: ING Belgium, Avenue Marnix 24, 1000 Brussels, Belgium
Kod IBAN: BE40 3631 8789 1363
Kod BIC/SWIFT: BBRUBEBB

Proszę zwrócić uwagę na zmienione opłaty z tytułu odwołania mające zastosowanie do rozporządzenia REACH (zob. rozporządzenie (UE) 2015/864).

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)