Przesłuchania

Strony postępowania odwoławczego są uprawnione do ustnej prezentacji swojego stanowiska w toku procedury. W związku z powyższym Rada Odwoławcza przeprowadza przesłuchanie, jeżeli uzna je za konieczne, bądź na wniosek wnoszącego odwołanie lub ECHA. Strony mogą wnieść o przesłuchanie w ciągu dwóch tygodni od otrzymania od Kancelarii Rady Odwoławczej powiadomienia o zakończeniu pisemnej części postępowania.

Przesłuchania odbędą się w Helsinkach, w biurach ECHA.

Przesłuchania będą otwarte dla publiczności, chyba że Rada Odwoławcza postanowi inaczej, podając ku temu istotne przyczyny (np. omawiane będą informacje poufne).

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w którymś z wymienionych poniżej przesłuchań, proszone są o zapoznanie się z wytycznymi dla osób trzecich zainteresowanych udziałem w przesłuchaniu przed Radą Odwoławczą, które objaśniają, w jaki sposób złożyć wniosek o udział w przesłuchaniu.

 

Najbliższe przesłuchania:

Announcement
A-006-2018
Emerald Kalama Chemical B.V.
Ineos Chloro Toluenes Belgium NV
Lanxess Deutschland GmbH
25/09/2019 09:30 AM View Announcement
A-007-2018
Sumitomo Chemical (UK) plc
Sumitomo Chemical Company Ltd
09/10/2019 09:30 AM View Announcement
Znaleziono 2 wyników.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)