Rada Odwolawcza

Rada Odwoławcza jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji w sprawie odwołań wnoszonych od niektórych decyzji Agencji podejmowanych na mocy rozporządzenia REACH oraz rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych.


Mimo że Rada Odwoławcza należy do struktur Agencji, decyzje podejmuje autonomicznie.

Więcej

Rada Odwoławcza składa się z przewodniczącego i dwóch członków

Więcej

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)