Kodeks dobrego postępowania administracyjnego

Kodeks dobrego postępowania administracyjnego określa podstawowe zasady, na których powinny opierać się kontakty zawodowe pracowników agencji z opinią publiczną. Do zasad określonych w kodeksie należą: przestrzeganie prawa, niedyskryminacja, proporcjonalność wykorzystywanych środków w stosunku do realizowanego celu i spójność podejmowanych działań administracyjnych.

Kodeks ma na celu zagwarantowanie wysokiej jakości usług świadczonych przez agencję na rzecz społeczeństwa i poinformowanie o standardach postępowania, jakich obywatele mają prawo się spodziewać w kontaktach z agencją.

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2007 r. i obowiązuje wszystkich pracowników.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)