Sieć komunikatorów

Sieć umożliwia współpracę pełnomocników ds. komunikacji ECHA i akredytowanych zainteresowanych podmiotów, mającą na celu wymianę informacji dotyczących planów oraz omawianie synergii w zakresie działań komunikacyjnych.  

Cele sieci są następujące:

1. wymiana dobrych praktyk dotyczących usprawnienia komunikacji;

2. udzielanie wzajemnego wsparcia w zakresie rozpowszechniania informacji i przekazywania wiadomości będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

3. sporządzanie wspólnych projektów dotyczących komunikacji w oparciu o połączoną wiedzę fachową członków sieci.

Akredytowane organizacje zrzeszające zainteresowane podmioty mogą brać udział w działaniach sieci, gdy wyznaczą osobę kontaktową ds. komunikacji dla swojej organizacji. Osoba ta może zostać wyznaczona przy składaniu zgłoszenia o przyznanie statusu akredytowanej organizacji zrzeszającej zainteresowane podmioty bądź w dowolnym momencie przez dokonanie aktualizacji przy użyciu formularza do aktualizacji danych kontaktowych.

ASO Communicators' Networks meetings

 

Date Minutes
19/10/2017 [PDF]  [EN]
20/10/2016 [PDF]  [EN]
08/10/2015 [PDF]  [EN]
08/05/2015 [PDF]  [EN]
10/10/2014 [PDF]  [EN]
24/03/2014 [PDF]  [EN]
28/11/2013 [PDF]  [EN]
23/09/2013 [PDF]  [EN]
13/05/2013 [PDF]  [EN]

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)