Sieć urzędników ds. bezpieczeństwa

Sieć urzędników ds. bezpieczeństwa (Security Officers' Network – SON) została utworzona w 2007 r. jako podgrupa grupy roboczej Komisji Europejskiej do spraw praktycznych przygotowań w zakresie rozporządzenia REACH.

SON to grupa ekspertów z ramienia właściwych organów państw członkowskich, upoważnionych krajowych instytucji, Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC). Jej zadaniem jest doradzanie agencji w kwestiach bezpieczeństwa, takich jak bezpieczna wymiana informacji dotyczących rozporządzeń REACH i CLP pomiędzy agencją, właściwymi organami państw członkowskich, upoważnionymi krajowymi instytucjami oraz Komisją Europejską.

Zarząd ECHA wyznaczył SON formalną rolę w zakresie przeglądu wymogów bezpieczeństwa, uzgadniania odstępstw i przygotowywania wytycznych do audytów bezpieczeństwa. Dzięki fachowej wiedzy swoich specjalistów, SON doradza również w ogólnych kwestiach dotyczących wymiany informacji na podstawie rozporządzenia REACH i CLP – w szczególności w kwestiach bezpieczeństwa związanych z narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnych, takimi jak REACH-IT, RIPE i CIRCA. Sieć funkcjonuje również jako platforma wzajemnego uczenia się i wymiany informacji na temat najlepszych praktyk.

Zebrania SON odbywają się raz lub dwa razy do roku. Agencja powołuje sekretariat i koordynuje prace sieci. Urzędnicy ds. bezpieczeństwa mają obowiązek informowania swoich macierzystych organizacji o prowadzonych dyskusjach i decyzjach podjętych na posiedzeniach SON.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)