Sieć wymiany scenariuszy narażenia

Celem tej sieci współpracy jest określenie dobrych praktyk w zakresie przygotowywania i wdrażania scenariuszy narażenia, a także opracowanie skutecznych środków wymiany komunikacyjnej pomiędzy podmiotami łańcucha dostaw w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

Sieć została założona przez ECHA wraz z organizacjami branżowymi Cefic, Concawe, Eurometaux, Fecc, A.I.S.E i DUCC, aby umożliwić dzielenie się wiedzą, technikami i koncepcjami w zakresie tworzenia i stosowania scenariuszy narażenia (REACH).

Więcej informacji można uzyskać poprzez kontakt mailowy: echa_enes (at) echa.europa.eu

 

Events

Earlier events

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)