Państwa członkowskie i właściwe organy

Współpraca z państwami członkowskimi

ECHA ściśle współpracuje z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

Przedstawicielami państw członkowskich są członkowie zarządu ECHA, komitetów Agencji, Forum i kilku sieci. Państwa EOG uczestniczą w pracach tych organów i sieci bez prawa głosowania. Właściwe organy państw członkowskich współpracują z Agencją w różnych procesach.

Właściwe organy państw członkowskich

Właściwe organy określone na podstawie różnych przepisów UE dotyczących ECHA są partnerami współpracującymi z ECHĄ w państwach członkowskich. Wiele z nich to ministerstwa lub agencje w dziedzinie środowiska. Niektóre państwa wyznaczyły również odpowiedzialne organizacje zajmujące się sprawami finansowymi, zdrowotnymi i związanymi z zatrudnieniem.

ECHA ściśle współpracuje z właściwymi organami w wielu procesach, wymianie informacji, przy udzielaniu wsparcia i zapewnianiu szkoleń państwom członkowskim.

Punkt kontaktowy ECHA w sprawach dotyczących państw członkowskich: msca(at)echa.europa.eu.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1