Klassifikazzjoni ta' taħlita

Klassifikazzjoni ta' taħlita


©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar

Inti importatur jew formulatur tat-taħlitiet fl-UE/fiż-ŻEE?

Jekk iva, inti responsabbli għall-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tat-taħlita li tqiegħed fis-suq (jiġifieri taħlitiet li timporta fl-UE/fiż-ŻEE jew li tifformula għal iktar provvista) f'konformità mar-Regolament CLP. Jeħtieġ li tkun taf bil-perikli tat-taħlita importata jew ifformulata u jeħtieġ li tikkomunikahom fil-katina tal-provvista tiegħek.

Id-distributuri tat-taħlitiet għandhom ukoll obbligi skont ir-Regolament dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, eż. li jaċċertaw li t-tikketta u l-imballaġġ huma f'konformità mar-Regolament CLP.

Deskrizzjoni ulterjuri tar-rwoli u l-obbligi skont ir-Regolament CLP hija mogħtija fil-Kapitolu 2 tal-Gwida Introduttorja dwar ir-Regolament CLP. 

Għajnuna biex tifhem il-kompitu tiegħek

Il-paġni li ġejjin joffru għajnuna lil dawk li għandhom bżonn jikklassifikaw it-taħlitiet biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolament CLP. L-informazzjoni dwar it-tikkettar u l-imballaġġ tista' tinstab fil-Gwida dwar it-tikkettar u l-imballaġġ.

L-informazzjoni ppreżentata hija prinċipalment ibbażata fuq il-Gwida tal-ECHA dwar l-applikazzjoni tal-kriterji CLP u l-Gwida dwar it-tikkettar u l-imballaġġ, li għaliha ġew ipprovduti wkoll links. Aħna nagħtuk il-parir li taqra dawn il-paġni tal-internet flimkien mal-Parti 1, speċjalment il-Kapitolu 1.6, indirizzat b'mod speċjali għat-taħlitiet, tal-Gwida dwar l-applikazzjoni tal-kriterji CLP.

Barra minn hekk, huma pprovduti wkoll links għal sorsi utli oħra.

Qabel tibda l-eżerċizzju tal-klassifikazzjoni, nirrakkomandawlek li tikkunsidra b'attenzjoni jekk għandekx il-kompetenza meħtieġa interna biex tikklassifika t-taħlitiet tiegħek jew jekk għandekx bżonn għajnuna esterna, speċjalment meta t-taħlita tiegħek tkun kumplessa ħafna.

Fit-twettiq tal-obbligu tiegħek biex tikklassifika u tittikketta t-taħlita tiegħek u biex timla l-iskeda b'dejta ta' sigurtà (SDS), il-klassifikazzjoni kummerċjali, it-tikkettar u s-sistemi tas-softwer tas-SDS jistgħu jkunu partikolarment utli. Madankollu, jekk jogħġbok żomm f'moħħok li anke meta tuża softwer jew għarfien espert estern, inti tibqa' responsabbli għall-klassifikazzjoni finali tat-taħlita tiegħek.

Klassifikazzjoni ta' taħlita