Informācijas sniedzēju tīkls

Tīklā ir apvienojušies ECHA un akreditētu ieinteresēto personu informācijas sniedzēji, lai dalītos savos plānos un apspriestu informētības vairošanas centienu apvienošanas iespējas.  

Tīkla mērķi ir šādi:

1. paraugprakses apmaiņa informētības vairošanas uzlabošanai;

2. savstarpēja atbalsta sniegšana, lai izplatītu un pārsūtītu interesantus jaunumus;

3. tīkla dalībnieku kompetences apvienošana kopīgos informētības vairošanas projektos.

Akreditētas ieinteresētās personas tiek aicinātas piedalīties tīkla darbā, tiklīdz tās ir nozīmējušas savas organizācijas kontaktpersonu informētības vairošanas jautājumos. Šo informāciju var norādīt, vai nu piesakoties akreditētas ieinteresētās personas statusam, vai arī pēc saviem ieskatiem, izmantojot kontaktinformācijas precizēšanas veidlapu.

ASO Communicators' Networks meetings

 

Date Minutes
19/10/2017 [PDF]  [EN]
20/10/2016 [PDF]  [EN]
08/10/2015 [PDF]  [EN]
08/05/2015 [PDF]  [EN]
10/10/2014 [PDF]  [EN]
24/03/2014 [PDF]  [EN]
28/11/2013 [PDF]  [EN]
23/09/2013 [PDF]  [EN]
13/05/2013 [PDF]  [EN]

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)