Atbilstības kritēriji

Pretendentam ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • jābūt Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas (Norvēģija, Islande, Lihtenšteina) dalībvalsts pilsonim;
  • jāspēj sazināties angļu valodā, jo tā ir ECHA darba valoda;
  • pilnībā jāpārvalda viena no ES oficiālajām valodām un jābūt pietiekamām citas ES oficiālās valodas zināšanām;
  • jāiesniedz atbilstošas rekomendācijas amatam;
  • jābūt visām pilsoņa tiesībām;
  • ir jābūt izpildījušam visus pienākumus, kas tiesību aktos noteikti attiecībā uz militāro dienestu;
  • jābūt fiziski spējīgam pildīt savus pienākumus.

Profesionālā kvalifikācija

Pretendentiem ir jābūt nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai pieredzei atbilstoši darba sludinājumā noteiktajam.

Tiek pieņemti tikai tādi kvalifikācijas apliecinājumi, kurus ir izsniegušas vai atzinušas par pielīdzināmiem ES dalībvalstu iestādes vai EEZ iestādes.

Profesionālā pieredze aprēķinās, sākot ar datumu, kurā pretendents ir ieguvis minimālo kvalifikāciju, lai varētu strādāt konkrētajā nozarē.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)