Ko mēs piedāvājam

Uzsākot darbu ECHA, strādāsiet kopā ar vadošo ekspertu grupu, kas ir izveidota, lai ieviestu jaunākos ES tiesību aktus ķimikāliju jomā, rūpējoties par cilvēku veselību un apkārtējo vidi, kā arī novitātēm un konkurētspēju.

Mūsu darba un līgumu nosacījumu pamatā ir Civildienesta noteikumi un citu Eiropas Kopienas ierēdņu nodarbināšanas kārtība. Piedāvājam konkurētspējīgs atalgojumu un atvieglojumu un pabalstu sistēmu:

  • veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana;
  • pensijas un bezdarba apdrošināšanas shēma;
  • apgādnieka pabalsts;
  • pabalsts par apgādībā esošu bērnu;
  • pirmsskolas pabalsts;
  • skolas maksu kompensācija;
  • ekspatriācijas vai uzturēšanās ārvalstīs pabalsts.

Algas

Darbinieku algas ir atkarīgas no katra amata kategorijas un pakāpes. Mēneša pamatalgas ir norādītas turpmākajās tabulās.

Pagaidu darbinieki

Kategorija

Pakāpe

Pamatalga euro

1. līmenis

Pamatalga euro

2. līmenis

AD

 

12

10 324,20

10 758,04

AST

11

9124,87

9508,31

10

8064,86

8403,76

9

7127,99

7427,52

8

6299,95

6564,69

7

5568,11

5802,09

6

4921,28

5128,07

5

4349,59

4532,36

 

4

3844,31

4005,85

 

3

3397,73

3540,50

 

2

3003,02

3129,21

 

1

2654,17

2765,70

 

Līgumdarbinieki

Amatu grupa

Amata pakāpe

Pamatalga euro

Pakāpei nepieciešamā pieredze gados

IV

16

4555,99

Vairāk nekā 20 gadu profesionālā pieredze

14

3558,90

Vairāk nekā septiņu gadu profesionālā pieredze

13

3145,45

Profesionālā pieredze līdz septiņiem gadiem

III

9

2780,03

Vairāk nekā septiņu gadu profesionālā pieredze

8

2457,08

Profesionālā pieredze līdz septiņiem gadiem

II

5

2171,49

Vairāk nekā septiņu gadu profesionālā pieredze

4

1919,18

Profesionālā pieredze līdz septiņiem gadiem

I

1

1847,76

-

 

Pamatalgai piemēros dažādus atvieglojumus, kā arī nodokli, sociālo iemaksu un citus Civildienesta noteikumos paredzētos atskaitījumus. Pamatalgai nepiemēro valstu nodokļus.

Lai ņemtu vērā lielāku dzīves dārdzību Helsinkos salīdzinājumā ar Briseli, pamatalgu izlīdzina, piemērojot koeficientu, kas atbilst dzīves dārdzībai Helsinkos. Iepriekš redzamajās tabulās pamatalgām ir norādītas summas bez korekcijām.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)