Darbā pieņemšanas process

Visas vakances publicē ECHA tīmekļa vietnē. Jums ir jāiesniedz pilns pieteikums līdz noteiktajam termiņam.

Viena atlases komisija pārbaudīs, vai visi derīgie pieteikumi atbilst darba sludinājumā noteiktajiem kritērijiem. Šī komisija izvēlēsies visatbilstošākos pretendentus objektīvā, taisnīgā un pārredzamā veidā un uzaicinās viņus uz pārrunām.

Pārrunas un rakstveida pārbaudījums

Nākamais posms ir pārrunas ar atlases komisiju, kuru ieceļ katrā atlases procesā. Komisija izvērtēs pretendentu atbilstību darba sludinājumā noteiktajiem kritērijiem.

Pārrunas notiks angliski, taču var tikt pārbaudītas arī citu valodu zināšanas. Pretendentiem, kuru dzimtā valoda ir angļu valoda, var pārbaudīt arī otras valodas zināšanas.

Papildus pārrunām pretendentiem būs jākārto arī rakstveida pārbaudījums angļu valodā, lai pārbaudītu zināšanās ar konkrēto amatu saistītajā jomā.

Rezerves saraksts

Pēc pārrunām un rakstveida pārbaudījumiem atlases komisija izveidos rezerves sarakstu ar visatbilstošākajiem pretendentiem. ECHA var pieņemt darbā rezerves sarakstā iekļautos darbiniekus jebkurā brīdī laikā, kamēr ir spēkā saraksts, kas parasti ir divi gadi, turklāt šādu termiņu var pagarināt par vienu gadu.

Jums jāatceras, ka iekļaušana rezerves sarakstā nenozīmē, ka Jums ir tiesības tikt pieņemtam darbā.

Atlases process var ilgt līdz pat sešiem mēnešiem, sākot ar pieteikumu iesniegšanas beigu datumu un līdz rezerves saraksta apstiprināšanas brīdim.

Pretendenti var lūgt pārskatīt sarakstu desmit dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas. Tāpat arī viņi var pārsūdzēt lēmumu trīs mēnešu laikā. Līdzīgi citiem ES iedzīvotājiem pretendenti var arī iesniegt sūdzību Eiropas ombudam.

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)