Užklausa

Informacija apie atliktus bandymus ir tyrimus

Pareiškėjai, autorizacijos paraiškų teikimo pagal BPR tikslais ketinantys atlikti bandymus arba tyrimus su stuburiniais gyvūnais, privalo per R4BP 3 pateikti užklausą ECHA. Šios užklausos tikslas – nustatyti, ar tokių bandymų arba tyrimų duomenys dar nepateikti pagal Biocidinių produktų reglamentą arba Biocidinių produktų direktyvą. Jeigu duomenys susiję su bandymais, kuriems stuburiniai gyvūnai nenaudojami, ši užklausa neprivaloma.

Užklausa būtina tam, kad vėliau būtų galima kreiptis į ECHA dėl ginčo, susijusio su dalijimusi duomenimis (stuburinių arba nestuburinių tyrimų), įskaitant atvejus, kai būsimas pareiškėjas jau žino, kas yra duomenų savininkas, ir (arba) kai derybos jau yra prasidėjusios.

Jeigu tokių bandymų arba tyrimų duomenys jau pateikti, ECHA pareiškėjui nurodys, kaip susisiekti su juos pateikusiu asmeniu. Šie duomenys bus paimti iš dokumentacijų, pateiktų pagal buvusią Biocidinių produktų direktyvą ir Biocidinių produktų reglamentą. Informacijos apie atskirus bandymus arba tyrimus ECHA neteiks.

Kitiems pareiškėjams taikoma duomenų apsaugos ir (arba) naudojimo tvarka

Jeigu pasibaigė atitinkamų duomenų apsaugos laikotarpis, ECHA gali pritarti, kad kiti pareiškėjai remtųsi originalioje paraiškoje pateiktais duomenimis.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)