Kontakt

Adresa ureda

Annankatu 18
00120 Helsinki
Finland

Podnesci se mogu podnijeti ECHA-inoj recepciji. Molimo navedite „Registry of the Board of Appeal" („Tajništvo Žalbene komisije") na omotnici ili popratnom pismu.

Radno vrijeme

Poštanska adresa

European Chemicals Agency
Registry of the Board of Appeal
P.O. Box 400
FI-00121 Helsinki
Finland

Telefaks

+358-9-68 61 89 30

E-pošta

appeal@echa.europa.eu

 

Obrazac za upit

Naknada za žalbu

Naknada za žalbu uplaćuje se na sljedeći bankovni račun Agencije:

Banka: OP Corporate Bank Plc, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki, Finland
Broj računa: 500001-20247084
IBAN Kod: FI3650000120247084
BIC/SWIFT Code: OKOYFIHH

Upućujemo na izmijenjene naknade za žalbe koje se primjenjuju prema Uredbi REACH (vidi Uredbu (EZ-a) 2015/864).

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)