Žalbeni postupak

 

Na neke ECHA-ine odluke, navedene u članku 91. Uredbe REACH, može se uložiti žalba pred ECHA-inim Odborom za žalbe.

Pravila koja se primjenjuju na postupke žalbe iznesena su u Poslovniku.

Odbor za žalbe sastavio je Praktične upute kako bi stranama pomogao da djeluju u skladu s pravnim odredbama te da žalbe pripreme na najučinkovitiji način. Preporučuje se unaprijed proučiti Praktične upute.

U istu svrhu Odbor za žalbe objavio je i posebne obrasce i popratni kontrolni list. Uporaba obrazaca nije obvezujuća, ali se preporučuje.

Forms to Prepare Documentation for Appeals

 

N.B.: From 1 July 2019, the bank account details for appeal fee payments have changed. See contact page for more information. The Practice Directions will be amended in due course.

 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)