Žalbeni postupak

 

Na neke ECHA-ine odluke, navedene u članku 91. Uredbe REACH, može se uložiti žalba pred ECHA-inim Odborom za žalbe.

Pravila koja se primjenjuju na postupke žalbe iznesena su u Poslovniku.

Odbor za žalbe sastavio je Praktične upute kako bi stranama pomogao da djeluju u skladu s pravnim odredbama te da žalbe pripreme na najučinkovitiji način. Preporučuje se unaprijed proučiti Praktične upute.

U istu svrhu Odbor za žalbe objavio je i posebne obrasce i popratni kontrolni list. Uporaba obrazaca nije obvezujuća, ali se preporučuje.

Forms to Prepare Documentation for Appeals

 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)