Rasprave

Stranke u žalbenom postupku imaju pravo usmeno se očitovati tijekom postupka. U skladu s time, Žalbena komisija održat će raspravu ako smatra da je to potrebno ili ako to zatraži podnositelj žalbe ili ECHA. Stranke mogu zatražiti održavanje rasprave u roku od dva tjedna od primitka obavijesti tajništva Žalbene komisije da je zaključen pisani dio postupka.

Rasprave će se održati u Helsinkiju u službenim prostorijama ECHA-e. Međutim, Žalbena komisija preporučuje i da stranke razmotre mogućnost održavanja videokonferencije ili uporabe slične tehnologije (točka 93. Praktičnih uputa).

Rasprave su načelno otvorene za javnost osim ako Žalbena komisija iz ozbiljnih razloga ne odluči drukčije (primjerice, u slučaju u kojem se na raspravi iznose povjerljive informacije).

Ako želite prisustvovati jednoj od rasprava navedenih u nastavku, proučite Smjernice za javnost zainteresiranu za prisustvovanje raspravama pred Žalbenom komisijom („Guidelines for members of the public wanting to attend a hearing before the Board of Appeal”), u kojima se objašnjava kako podnijeti zahtjev za prisustvovanje.

 

There are no available hearings.
There are no available hearings.
There are no available hearings.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)