Rasprave

Stranke u žalbenom postupku imaju pravo na usmeno izlaganje tijekom postupka. Sukladno tome, Žalbena komisija će održati raspravu po vlastitoj prosudbi ili onda kada podnositelj žalbe ili ECHA to zatraže. Stranke raspravu mogu zatražiti u roku od dva tjedna nakon što ih tajništvo Žalbene komisije obavijesti da je pismeni dio postupka zatvoren.

Rasprava će se održati u Helsinkiju u prostorijama Europske agencije za kemikalije.

Rasprave su načelno otvorene za javnost osim u slučajevima kada Žalbena komisija iz ozbiljnih razloga odluči drukčije (primjerice u situacijama gdje se iznose povjerljivi podaci).

Ako želite prisustvovati na nekom od prikazanih saslušanja, proučite dotične Smjernice u kojima je opisano kako to možete zatražiti.

 

Sljedeće rasprave

 

There are no available hearings.
There are no available hearings.
There are no available hearings.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)