SCIP

SCIP

SCIP-tietokanta (Substances of Concern In articles, as such or in complex objects [Products]) on jätepuitedirektiivin nojalla perustettu tietokanta.

Yrityksillä, jotka toimittavat EU:n markkinoille sellaisia esineitä, jotka sisältävät ehdokasluettelossa olevia erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC-aineita) yli 0,1 painoprosentin pitoisuutena, on ollut velvollisuus toimittaa kemikaalivirastolle tietoa näistä esineistä 5.1.2021 alkaen. SCIP-tietokannan avulla varmistetaan, että tietoa esineissä olevista ehdokasluettelon aineista on saatavilla tuotteiden ja materiaalien koko elinkaaren, myös jätevaiheen, ajan. Tietokannassa olevat tiedot asetetaan jätehuollon toimijoiden ja kuluttajien saataville.

scip search link