Ilmoittaminen esineissä olevista aineista

Tuottajat ja maahantuojat ovat velvollisia ilmoittamaan ECHAlle niiden esineisiin sisältyvistä kandidaattilistan aineista, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • ainetta esiintyy asianomaisissa esineissä 0,1 painoprosenttia suurempina pitoisuuksina.
  • ainetta esiintyy asianomaisissa esineissä yhteensä yli yhden tonnin määrä vuodessa.

Yritysten on ilmoitettava aineesta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen lisäämisestä kandidaattilistalle.

Erivapaudet

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä kahdessa tapauksessa.

  • Esineen tuottaja tai maahantuoja pystyy estämään ihmisten ja ympäristön altistumisen aineelle, kun sitä käytetään normaaleissa tai kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa, mukaan lukien hävittäminen. Näissä tapauksissa tuottajan tai maahantuojan on toimitettava esineen vastaanottajalle asianmukaiset ohjeet.
  • Toinen tuottaja tai maahantuoja EU:ssa on jo rekisteröinyt aineen kyseiseen käyttöön.

Oikeusperusta

REACH-asetuksen 7 artiklan 2 kohta

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)