Kandidaattilista esineisiin sisältyvistä aineista

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) tunnistamisesta ja niiden lisäämisestä kandidaattilistaan voi aiheutua tiettyjä oikeudellisia velvoitteita ainetta sisältävän esineen maahantuojille, valmistajille ja toimittajille.

REACH-asetuksessa esine määritetään tuotteeksi, jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus. REACH-asetuksen mukaan esimerkiksi vaatteet, lattiapäällysteet, huonekalut, korut, sanomalehdet ja muovipakkaukset ovat esineitä.

Esineiden tuottajat ja maahantuojat saavat tietoa esineissä olevista aineista ja niiden pitoisuuksista toimitusketjun eri toimijoilta, kuten esineiden EU:n ulkopuolisilta toimittajilta ja aineiden ja seosten toimittajilta.

Kandidaattilistan aineita sisältäviin esineisiin liittyvät velvoitteet

Image

Ilmoitukset esineissä olevista aineista

Esineen tuottajien ja maahantuojien on tietyin edellytyksin toimitettava ilmoitus kemikaalivirastolle. 

Lisätietoja

Image

Viestintä toimitusketjussa

Esineen toimittajien on tietyin edellytyksin toimitettava tietoa eteenpäin toimitusketjussa.

Lisätietoja