Viestintä toimitusketjussa

Kun aine on lisätty kandidaattilistalle, kyseistä ainetta yli 0,1 painoprosenttia sisältävien esineiden toimittajien on toimitettava esineen vastaanottajille riittävästi tietoa esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi. Esineen vastaanottajalla tarkoitetaan teollista tai ammattimaista käyttäjää tai jakelijaa, mutta joka ei ole kuluttaja. Kuluttajalle on ilmoitettava vähintään kyseisen aineen nimi.

Kuluttajat voivat pyytää vastaavia tietoja. Esineen toimittajan on toimitettava tieto 45 päivän kuluessa maksutta.

 

Oikeusperusta

REACH-asetuksen 33 artikla

Kandidaattilista

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)