Uusi tehoaine

Yritysten on haettava tehoaineen hyväksymistä toimittamalla asiakirja-aineisto kemikaalivirastoon. Kun kemikaalivirasto on validoinut hakemuksen, toimivaltainen viranomainen tekee täydellisyystarkastuksen ja arvioinnin vuoden kuluessa.

Arvioinnin tulos lähetetään kemikaaliviraston biosidivalmistekomitealle, joka laatii lausunnon 270 päivän kuluessa. Tämä lausunto on pohjana Euroopan komission ja jäsenvaltioiden päätöksenteolle. Tehoaineen hyväksyntä myönnetään tietyksi määräksi vuosia ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Samantapaista menettelyä noudatetaan, kun tehoaineen hyväksyntää uusitaan. Käytettävissä olevien uusien tutkimusten määrä ratkaisee, tehdäänkö hakemukselle täydellinen arviointi vai rajoitettu arviointi. Hakemus on toimitettava kemikaalivirastolle 550 päivää ennen hyväksymisen voimassaolon päättymistä.

Biosidivalmisteasetuksessa on uusina osa-alueina hyväksymättä jättämisen perusteet ja korvattavuuden perusteet.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)