Hyväksyttyjen vaikuttavien aineiden luettelo

Euroopan komissio sisällyttää hyväksytyt tehoaineet Euroopan unionissa hyväksyttyjen tehoaineiden luetteloon (aiempi direktiivin 98/8/EY liite I). Yritykset, jotka haluavat saada biosidivalmisteelleen luvan, voivat etsiä luettelosta biosidivalmisteissa ja käsitellyissä esineissä käytettäviä tehoaineita.
 
Euroopan komission hyväksyntää ja hyväksynnän epäämistä koskevat päätökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.