Työhönottomenettely

Ilmoitamme kaikista avoimista paikoista ECHAn verkkosivuilla. Täytetty hakemus on toimitettava määräaikaan mennessä.

Valintalautakunta arvioi kaikki hyväksytyt hakemukset avointa paikkaa koskevassa ilmoituksessa määritettyjen vaatimusten perusteella. Se valitsee sopivimmat hakijat objektiivisesti, puolueettomasti ja avoimesti ja kutsuu heidät haastatteluun.

Haastattelu ja kirjallinen koe

Seuraavaan vaiheeseen kuuluu kuhunkin valintamenettelyyn nimitetyn valintalautakunnan järjestämä haastattelu. Lautakunta arvioi hakijat avointa paikkaa koskevassa ilmoituksessa määritettyjen vaatimusten perusteella.

Haastattelu pidetään englanniksi, mutta myös muiden kielten taito saatetaan testata. Englantia äidinkielenään puhuvia voidaan myös pyytää osoittamaan toisen kielen taitonsa.

Haastattelun lisäksi hakijat tekevät englanninkielisen kirjallisen kokeen, joka koskee kyseisessä tehtävässä vaadittavaa erityisosaamista.

Varallaololuettelo

Valintalautakunta laatii haastattelun ja kirjallisen kokeen pohjalta varallaololuettelon sopivimmista ehdokkaista. ECHA voi palkata henkilöstöä varallaololuettelosta koska tahansa luettelon voimassaoloaikana, joka on tavallisesti kaksi vuotta ja mahdollinen yksi lisävuosi.

On kuitenkin muistettava, ettei varallaololuettelossa oleminen takaa paikan saamista.

Valintamenettely kestää korkeintaan kuusi kuukautta hakuajan päättymisestä varallaololuettelon hyväksymiseen.

Hakijat voivat vaatia tarkistusta kymmenen vuorokauden sisällä päätöksen tiedoksiannosta. He voivat myös valittaa päätöksestä kolmen kuukauden kuluessa. Lisäksi hakijat voivat kaikkien EU:n kansalaisten tavoin tehdä valituksen Euroopan oikeusasiamiehelle.

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)