Valintakriteerit

Hakijalla on oltava

  • Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueen valtion (Norja, Islanti, Liechtenstein) kansalaisuus
  • kyky viestiä englannin kielellä, koska se on ECHAn työkieli.
  • EU:n yhden virallisen kielen perusteellinen taito ja toisen tyydyttävä taito
  • vaatimusten mukainen hyvä maine
  • täydet kansalaisoikeudet
  • suoritettuna mahdollinen asevelvollisuus
  • työtehtäviä vastaava fyysinen kunto.

Ammattipätevyys

Hakijoilla on oltava avointa paikkaa koskevassa ilmoituksessa määritetty koulutustaso ja työkokemus.

Vain EU:n jäsenvaltioiden ja ETA-maiden viranomaisten myöntämät tai tunnustamat tutkinnot hyväksytään.

Työkokemus lasketaan siitä ajankohdasta, jolloin hakija on saavuttanut kyseiseen tehtävään vaaditun vähimmäispätevyyden.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)