Henkilöstö

ECHA tarjoaa pääasiassa kahdenlaisia paikkoja: väliaikaisille toimihenkilöille ja sopimussuhteisille toimihenkilöille.

Väliaikaiset toimihenkilöt

Väliaikaiset toimihenkilöt jaetaan kahteen tehtäväryhmään tehtävien luonteen ja tärkeyden mukaan.

  • Virkamiesten tehtäväryhmässä (AD) on 12 palkkaluokkaa AD 5:stä AD 16:een, ja ne vastaavat johto-, suunnittelu- ja tutkimustehtäviä sekä teknisiä, tieteellisiä ja kielten alan tehtäviä.
  • Avustajien tehtäväryhmässä (AST) on 11 palkkaluokkaa AST 1:stä AST 11:een, ja ne vastaavat toimeenpanotehtäviä sekä teknisiä ja sihteerin tehtäviä.

Väliaikaisen toimihenkilön sopimus kestää yleisesti ottaen viisi vuotta, ja se voidaan uusia määräajaksi. Jos sopimus uusitaan toisen kerran, se tehdään määrittämättömäksi ajaksi.

Väliaikaisen toimihenkilön koeaika on kuusi kuukautta.

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Sopimussuhteiset toimihenkilöt jaetaan neljään tehtäväryhmään tehtävien ja vastuualueiden mukaan.

  • Tehtäväryhmä I kattaa avustavat hallinnolliset tehtävät.
  • Tehtäväryhmä II kattaa sihteerin tehtävät ja toimiston hoitoon liittyvät tehtävät.
  • Tehtäväryhmä III kattaa toimeenpanevat, luonnostelevat ja kirjanpidolliset tehtävät.
  • Tehtäväryhmä IV kattaa hallinnolliset, avustavat ja lingvistiset tehtävät.

Sopimussuhteisen toimihenkilön sopimus tehdään enintään kolmeksi vuodeksi, ja se voidaan uusia määräajaksi. Jos sopimus uusitaan toisen kerran, se tehdään määrittämättömäksi ajaksi.

Yli vuoden mittaisen sopimuksen tehneillä sopimussuhteisilla toimihenkilöillä on yhdeksän kuukauden koeaika.

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)