Kui ainet on vaja siiski kasutada, esitage uuringuaruande kokkuvõte

Kõikidel autoriseerimisotsustel on ajaliselt piiratud läbivaatamisperiood. Selle vältel peavad autoriseeringu valdajad jätkama sobiva alternatiivse aine või tehnoloogia otsimist, mis muudaks väga ohtliku aine kasutusala tarbetuks.

Kui see autoriseeringu valdajatel ei õnnestu, võivad nad esitada läbivaatamisaruande. Aruanne tuleb esitada vähemalt 18 kuud enne läbivaatamisperioodi lõppu.

Autoriseeringu valdajatel tuleb läbivaatamisaruande koostamise raames ajakohastada kõik algses taotluses esitatud, kuid muutunud dokumendid, ning esitada kõik muud dokumendid, mida nõutakse autoriseeringu otsuse tingimuste või järelevalve korraga.

  • Alternatiivide analüüs – autoriseeringu valdajad peavad esitama alternatiivide analüüsi ajakohastuse, sh teabe, mis käsitleb asjakohast uurimis- ja arendustegevust, võimalikke uusi alternatiive ja aine ohutumate alternatiividega asendamise kulgu. Kui alternatiivide analüüsi ajakohastamine näitab, et sobiv alternatiiv on olemas, peavad autoriseeringu valdajad esitama asendusplaani. Kui autoriseeringu valdaja esitas asendusplaani koos algse taotlusega, tuleb läbivaatamisaruande raames esitada asendusplaani ajakohastus.
  • Kemikaaliohutuse aruanne – kui autoriseerimisotsus sisaldas aine käitlemise tingimusi või järelevalve korda, peab autoriseeringu valdaja esitama kemikaaliohutuse aruandes kokkupuutestsenaariumide ajakohastuse. Samuti tuleb kokkupuutestsenaariume ajakohastada siis, kui on toimunud neid mõjutavaid muutusi (nt on võetud uusi riskijuhtimismeetmeid või saadud paremaid teadmisi kokkupuute taseme kohta). Uuesti tuleb esitada ka lühikokkuvõte.
  • Sotsiaal-majanduslik analüüs – kui antud autoriseeringu eelisd on muutunud (nt ajakohastatud alternatiivide analüüsi või tööhõive muutumise tõttu), tuleb sotsiaal-majanduslikku analüüsi vastavalt ajakohastada. Lisaks võib kokkupuutestsenaariumide ajakohastamine muuta antud autoriseeringu tervise- või keskkonnamõju. Samuti võib olla vaja ajakohastada taotleja põhjendusi läbivaatamisperioodi kestuse kohta.
  • Selgitav märkus – autoriseeringu valdajal tuleb esitada ka kokkuvõtlik märkus, milles selgitatakse pärast algse taotluse esitamist ja pärast autoriseeringu andmist tehtud muudatusi. Märkuse eesmärk on lihtsustada aruannete lugemist.

Läbivaatamisaruande esitamise ja käsitlemise menetlus on sama kui algsel autoriseeringu taotlusel. Autoriseeringu valdaja võib enne läbivaatamisaruande esitamist paluda taotlemiseelset infotundi.

Ka läbivaatamisaruanne tuleb esitada autoriseerimistaotluste jaoks ettenähtud esitamistähtaja raames. Sellega tagatakse läbivaatamisaruande käsitlemine võimalikult kiiresti. Läbivaatamisaruannete tasud on sama suured kui autoriseerimistaotlustel.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)