Küsige ECHA-lt autoriseerimistaotluste kohta

Kas olete väike või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) ja kavatsete taotleda väga ohtliku aine kasutamiseks autoriseeringut? Kas teil on menetluse kohta veel küsimusi? Miks mitte küsida ECHA-lt? 

Oleme teie teenistuses 25. veebruaril 2015 kl 10.00–12.00 (Kesk-Euroopa aja järgi) ning pakume abi teie emakeeles (kui teie koduriigis on ametlikke keeli mitu, abistame teid nendest vähemalt ühes).

Broneerige individuaalne telefonivestlus internetis ning teatage, mida soovite arutada. Seejärel helistame teile kokkulepitud ajal.

Kuidas broneerida telefonivestlust?

  1. Telefonivestlusi saab broneerida 2.–18. veebruaril 2015 veebilehel http://echa.ajas.fi.
  2. Kasutajakonto loomine Klõpsake linki „Create log-in credentials".
  3. Valige lingi „Topic area" juures avanevast rippmenüüst keel. Seejärel kuvatakse kõik selle keele jaoks vabad ajad.
  4. Valige aeg, klõpsake eksperdi nime ning seejärel avaneb taotlusvorm. Teie kasutajaandmed on sellel juba olemas. Sisestage küsimus pealkirja „Comments/Questions" alla, nõustuge lahtiütlusega (tähistage märkeruut) ning klõpsake linki „Book time". Teile saadetakse automaatne e-kiri, et teie taotlus on esitatud ning jääb ootama ECHA kinnitust.
  5. Seejärel saadetakse teile kinnituskiri.

Tehnilistel põhjustel on broneerimisvahend ainult inglise keeles. Arusaadavuse huvides on siin aga lahtiütluse tõlge:

ECHA teeb kõik võimaliku, et pakkuda teile esitatud teabe alusel parimat võimalikku nõu. REACH- ja CLP-määruse kohaste kohustuste täitmise eest vastutate siiski teie ise. ECHA ei vastuta selle eest, kuidas te telefonivestlusel saadud teavet kasutate.

Broneerimisvahendi kaudu esitatud isikuandmeid kasutatakse üksnes telefonivestluse korraldamiseks. ECHA töötleb kõiki isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse määrusega (EÜ) nr 45/2001. Selle määruse kohaselt on igaühel õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda või neid parandada. Nimetatud õiguse kasutamiseks esitage taotlus ECHA kasutajatoele.

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)