Skip to Content
Skip to Content

Osalege arvamuse väljatöötamisel

Arutelu algab, kui ECHA avaldab taotletavate kasutusalade üldteabe lühikirjelduse veebilehel ja kutsub huvitatud isikuid esitama teavet nende kasutusalade võimalike alternatiivsete ainete või tehnoloogiate kohta.

Arutelu kestab kaheksa nädalat ja kõigile laekunud kommentaaridele saab avalikult vastata.

Riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuste kavandid

Riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee koostavad oma arvamuste kavandid 10 kuu jooksul alates taotluse laekumisest. Komiteede arvamused põhinevad taotlusel, samuti arutelul saadud teabel võimalike alternatiivide kohta ja esitatud lisateabel.

Selles menetluses palutakse teil

  • esitada lisateavet, et selgitada teie taotlusega seotud küsimusi, või
  • osaleda koos riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee ettekandjatega kolmepoolses arutelus, milles käsitletakse kavalikul arutelul saadud teavet või muid teie taotlusega seotud tehnilisi või teaduslikke küsimusi.

Saate arvamuse kavandit kommenteerida kahe kuu jooksul pärast arvamuse kavandi kättesaamist. Riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvestavad teie kommentaare arvamuste kavandite kohta oma lõplikes arvamustes. Sekretariaat saadab arvamused Euroopa Komisjonile, liikmesriikidele ja teile. Arvamuste mittekonfidentsiaalsed versioonid avaldatakse ECHA veebilehel.

Osalege arvamuse väljatöötamisel

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1