Πολύπλευρες συνεργασίες πάνω στην ασφάλεια των χημικών προϊόντων

 

Image

Η διεθνής συνεργασία του Οργανισμού αφορά επίσης τις δεσμεύσεις της ΕΕ σχετικά με την ορθή διαχείριση των χημικών ουσιών δυνάμει πολυμερών συμφωνιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Στις συμφωνίες αυτές συγκαταλέγονται η σύμβαση της Στοκχόλμης (POPs), η σύμβαση του Ρόττερνταμ (PIC), η διεθνής διάσκεψη για τη διαχείριση των χημικών ουσιών (SAICM), η επιτροπή για τη βιώσιμη ανάπτυξη (CSD), το διεθνές πρόγραμμα του ΠΟΥ για την ασφάλεια των χημικών ουσιών (IPCS), καθώς και το έργο των Ηνωμένων Εθνών για το παγκοσμίως εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός στηρίζει τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση της σύμβασης του Ρόττερνταμ, ο ρόλος του Οργανισμού προσδιορίζεται στον κανονισμό PIC για την εισαγωγή και εξαγωγή ορισμένων επικίνδυνων ουσιών. Η στήριξη που παρέχει ο Οργανισμός στις πολυμερείς δραστηριότητες της ΕΕ μπορεί να περιλαμβάνει από συμβουλές για την προετοιμασία συνεδριάσεων μέχρι την αποστολή εμπειρογνωμόνων σε συνεδριάσεις και τη διοργάνωση ενημερωτικών παρουσιάσεων σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)