Διεθνής συνεργασία

Μολονότι θεωρείται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει την πιο φιλόδοξη νομοθεσία περί χημικών ουσιών στον κόσμο, δεν είναι η μόνη που επιδιώκει τη μείωση των κινδύνων και την ασφαλή χρήση των χημικών. Πολλά μπορούν να γίνουν από τις ρυθμιστικές αρχές και πολλά μπορούν να μάθουν η μια από την άλλη με γνώμονα την εναρμόνιση της διαχείρισης των χημικών ουσιών σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ο ECHA ανταλλάσσει εμπειρίες με ολοένα αυξανόμενο αριθμό ρυθμιστικών αρχών σε χώρες που ψηφίζουν νομοθετήματα παραπλήσια των κανονισμών REACH, CLP, PIC και του κανονισμού για τα βιοκτόνα. Οι δραστηριότητές μας συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας αναφορικά με την υποβολή δεδομένων, την ταξινόμηση και την επισήμανση, επιτρέποντας έτσι την ασφαλή παρασκευή και χρήση των χημικών ουσιών και δίνοντας σε φορείς τρίτων χωρών τη δυνατότητα να προσδιορίζουν και να διαχειρίζονται αναλόγως τις ουσίες που προκαλούν ανησυχία.

Οι δραστηριότητες του ECHA σε διεθνές επίπεδο επικεντρώνονται στους εξής πέντε τομείς:

  • έργο σχετιζόμενο με τον ΟΟΣΑ
  • πολυμερές έργο σχετικά με τη χημική ασφάλεια
  • στήριξη των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων
  • συνεργασία με ομόλογους ρυθμιστικούς φορείς
  • ευαισθητοποίηση για σημαντικές χώρες εκτός της ΕΕ

Επαφές του ECHA με χώρες εκτός της ΕΕ

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)