Vícejazyčná praxe

Agentura ECHA zveřejňuje většinu obsahu svých webových stránek a svých veřejných dokumentů (například pokyny, praktické průvodce, informační listy,  příručky pro uživatele IT nástrojů, informační letáky, ale i obecně platná rozhodnutí ve všech úředních jazycích EU. Nepřekládá však novinky, obsah často aktualizovaných webových stránek a informace uvedené v databázích nebo složité regulační vědecké pokyny.

Jednotlivé jazykové verze naleznete na těchto webových stránkách tak, že změníte výchozí jazyk v rozbalovacím menu, které se nachází v pravém horním rohu každé stránky. Přeložené dokumenty rovněž snadno vyhledáte v knihovně dokumentů, ve které lze dokumenty třídit podle typu nebo kategorie.

Dokumenty a webové stránky agentury ECHA překládá Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie se sídlem v Lucemburku, které poskytuje překladatelské služby všem agenturám EU.

Jednotlivá rozhodnutí agentury ECHA a další požadavky týkající se informací poskytnutých v registrační dokumentaci nebo v souvislosti s ní jsou v souladu s nařízením o užívání jazyků (nařízení č. 1 z roku 1958, ve znění pozdějších předpisů) vydávána v jazyce této dokumentace. Ve výjimečných případech, a je-li to možné z hlediska zdrojů, agentura ECHA může na základě žádosti laskavě poskytnout překlad takovéhoto sdělení.

Úředními jazyky EU jsou angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.