Vícejazyčná praxe

Agentura ECHA zveřejňuje většinu obsahu internetových stránek a mnoho veřejných dokumentů (například pokyny, praktické příručky, informační listy, informační letáky i obecně platná rozhodnutí) ve všech úředních jazycích EU. Nepřekládá tiskové zprávy, novinky, často aktualizovaný obsah internetových stránek a sociálních médií a informace z databází nebo složité regulační vědecké pokyny.

Dle potřeby agentura ECHA rovněž pořádá konzultace, aby získala zpětnou vazbu od zainteresovaných stran a shromáždila vědecké informace pro regulační postupy. V případě konzultací, které jsou zaměřeny na konkrétní skupinu zúčastněných osob, vede agentura ECHA konzultaci v jazyce nebo v jazycích, které by těmto zúčastněným osobám měly umožnit poskytnout požadované vstupy a informace. Pokud jde o konzultace zaměřené na širokou veřejnost, agentura ECHA zveřejňuje ve všech úředních jazycích EU i) upozornění informující veřejnost o zahájení konzultace a ii) shrnutí každé takové konzultace (přehled souvislostí, cílů a požadovaných informací).

Odpovědi na oba druhy konzultací mohou být poskytnuty v kterémkoli úředním jazyce EU.

Překlady jsou na těchto internetových stránkách dostupné změnou výchozího jazyka v rozbalovací nabídce, která se nachází v pravém horním rohu každé stránky. Knihovna dokumentů rovněž poskytuje snadný přístup k přeloženým dokumentům, které mohou být seřazeny podle druhu nebo kategorie.

Dokumenty a internetové stránky agentury ECHA překládá Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie, které sídlí v Lucemburku a poskytuje překladatelské služby všem agenturám EU.

Individuální rozhodnutí agentury ECHA a jiné žádosti týkající se informací poskytnutých v registrační dokumentaci nebo v souvislosti s ní se v souladu s nařízením o užívání jazyků (nařízení č. 1 z roku 1958, ve znění pozdějších předpisů) vydávají v jazyce související dokumentace. Ve výjimečných případech, a pokud to její zdroje umožňují, může agentura ECHA na požádání poskytnout neoficiální překlady této komunikace.

Úředními jazyky EU jsou angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.