Přístup k dokumentům

Na svých internetových stránkách poskytuje agentura ECHA přístup k mnoha klíčovým dokumentům, které se týkají agentury a procesů podle nařízení REACH.

Přístup k dokumentům se řídí těmito pravidly a ustanoveními právních předpisů:

Toto nařízení stanoví obecné zásady a omezení takového přístupu v souladu s čl. 255 odst. 2 Smlouvy o ES a je použitelné na dokumenty v držení agentury ECHA – čl. 118 odst. 1 nařízení REACH.

Upozorňujeme, že žádost o přístup k dokumentům může spadat do působnosti výjimek stanovených v   článcích 4 a 9 nařízení č. 1049/2001.
 
Níže uvedený formulář, adresa nebo číslo faxu by měly být využívány i pro žádosti o přístup k informacím o životním prostředí, které má agentura ECHA v držení podle nařízení (ES) č. 1367/2006Toto nařízení se týká použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství.

Žádosti o dokumenty lze předkládat:

 • prostřednictvím vyplněného  formuláře žádosti o dokument
 • běžnou poštou na adresu:
  European Chemicals Agency (ECHA)
  P.O. Box 400
  FI-00121 Helsinki Finland
   
 • faxem: + 358 9 6861 8940

Abychom mohli vaši žádost zpracovat, uveďte prosím své příjmení, jméno, adresu, město a poštovní směrovací číslo, stát a telefonní číslo.

 Third-party authors' consultations

Sometimes, applications for access to documents can request the disclosure of third-party documents that the ECHA is in possession of. In this event, ECHA has to consult the authors or owners of these documents as to whether the disclosure would undermine their commercial interests or intellectual property. This web-form enables the secure exchange of confidential documents to ECHA within this process.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)